Disclaimer

MediReva Group heeft de informatie op deze website met veel zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is. De informatie kan niet als vervanging van een consult of behandeling bij een arts worden gezien. De verstrekte informatie dient uitsluitend ter algemene informatie en is niet bindend. MediReva Group behoudt te allen tijde het recht om zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen.

MediReva Group is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die ontstaat uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of informatie afkomstig van deze website, waaronder ook de tijdelijke, permanente of beperkte onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Deze website bevat links naar websites of informatie van derden. MediReva Group is in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites die niet door MediReva Group worden onderhouden.

Een bezoeker van deze website accepteert dat dit voor eigen risico is en dat de keuze en het gebruik van de informatie de verantwoordelijkheid van de bezoeker is. De informatie mag alleen door de bezoeker zelf worden gebruikt. Auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie mag niet overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid worden zonder toestemming van MediReva Group. Het is niet toegestaan intellectueel eigendom of materiaal waarop auteursrecht rust van deze website elders op te nemen.

Cookies

MediReva maakt geen gebruik van cookies om persoonlijk identificeerbare informatie over u te verzamelen en MediReva maakt alleen gebruik van Google analytics om te kunnen rapporteren over webstatistieken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van 'cookies'  om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Overig

MediReva (Kamer van Koophandel: 59610360) behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de site als wel deze disclaimer aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

April 2015